Tel. +353 (0)64 663 7000/663 7111

Mon - Fri: 5pm - 11pm
Sat & Sun: 1pm - 11pm